BERAT KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN

2007-08-26 23:01:00
Beraat gecesi, Şa'ban ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan gecedir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir geceolmasısebebiyle "Mübarek".Kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle "Beraat" Kulların ihsana kavuşmalarınedeniyle "Rahmet", geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına alınması sebebiyle "Berae veya Sakk" adı da verilir.

"Beraat" gecesine has beş haslet vardır.

1.Her mühim iş o gece tefrik edilir.

2.O geceki ibadetin fazileti büyüktür. Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir.

3.Mağfiret, bağışlanma ve af gecesidir.

4. Rahmet-i ilahiye feyezan eder. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

5.O gece Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem'e şefaat hakkının tamamı verilniştir. Çünkü Resul-û Ekrem Şa'ban'ın 13. gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, 14. gecesi yine istemiş, üçte biri daha verihniş, 15. gecesi talep etmiş, bu gece şefaatin tamamı ihsan buyrulmuş. Bu şefaâtden mahrum olanlar Allah'tan, devenin ürküp kaçtığı gibi kaçanlardır, adat-ı İlahiyyedendir ki bu gece "zemzem" kuyusunun suyu artar. Şa'ban'ın nısıf gecesi "Mübarek, Beraat, Sak, Rahmet" isimleri verilmiştir.

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:
"Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin."


Bazı mâna büyüklerinin de şöyle bir duası vardır:
"Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 'Allah dilediğini
siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır."

Bu idrak ve şuur içinde ihya edeceğimiz Berat Gecesinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz edelim.
 
(yazılar netten alıntı)
YA  MEVLAM!
YÜZÜM KARA  GÖNLÜM YARA
DÜŞÜRME BİZLERİ DARA
BOYUN BÜKÜP ELLER AÇIP
GELDİK YÜCE KAPINA
 
GÜL KOKULU MUHAMMEDİM
ŞEFAATINA TALİBİM
BERATIMIZI SAĞ ELİMİZE
YÜCE MEVLAMDAM DİLERİM..
 
M.P.
 
 

241
0
0
Yorum Yaz